شناسه : 40149
د, 08/17/1400 - 11:32
نویسنده : khozestan
نقش آفرینی کارگروه های تخصصی در سراسر استان

طراحی و توسعه فضای سبز و محوطه سازی رادیو دزفول توسط کارگروه های تخصصی

مهندس فیروزکوهی: کارگروه های آب و محیط زیست و معماری و شهرسازی اسلامی این کانون، طراحی و توسعه فضای سبز و محوطه سازی رادیو دزفول را در دو فاز به عهده گرفته است.

مهندس فیروزکوهی مسئول کانون بسیج مهندسین عمران و معماری دزفول با اشاره به سالروز افتتاح رادیو دزفول عنوان کرد که به پاس زحمات و تلاش کارکنان رادیو دزفول، کارگروه های تخصصی آب و محیط زیست و معماری و شهرسازی اسلامی این کانون، طراحی و توسعه فضای سبز و محوطه سازی رادیو دزفول رادر دو فاز به عهده گرفته اند. ایشان همچنین گفت به حول و قوه الهی فاز اول به مناسبت سالروز تاسیس رادیو دزفول و فاز دوم به مناسبت هفته بسیج اجرا خواهند شد.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید