شناسه : 39784
ج, 10/12/1399 - 13:00
نویسنده : khozestan
گروه های تخصصی 8 گانه و نقش آنها در نیل به اهداف سازمان بسیج

جلسات گروه های تخصصی آب و محیط زیست و مدیریت شهری

حضور مدیران و اعضای گروه های تخصصی آب-محیط زیست و مدیریت شهری در جلسات تخصصی به منظور رفع مشکلات و موانع پیشرفت استان

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خوزستان با توجه به نقش گروه های تخصصی در حل مشکلات و موانع موجود در مسیر پیشرفت، جلسات مستمری در سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خوزستان در حال برگزاری است.
حضور مستمر مدیران و اعضاء گروه های تخصصی در کنار اعضای شورای مرکزی سازمان این امید را میدهد تا در آینده ای نزدیک این هم افزایی بستری را برای ورود آگاهانه تر و تخصصی تر اعضای سازمان در مدیریت استانی به منظور یاری رساندن به تشکیل باوزوان قدرتمندی در دولت جوان حزب الهی باشد.  

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید