شناسه : 3691
ج, 08/30/1399 - 19:06
نویسنده : kzn.omranbasij.ir
رونمایی از سامانه آموزش مجازی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعم

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس واحد خواهران سازمان بسیج مهندسین

در ادامه برگزاری ویدئو کنفرانسهای مجازی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خوزستان، روز پنجشبه مورخ 29 آبان جلسه واحد خواهران این سازمان نیز با محوریت فعالیتهای واحد خواهران در هفته بسیج برگزار شد.

در این جلسه مسئول واحد خواهران سازمان بسیج مهندسین ضمن تبریک به مناسبت آغاز هفته بسیج به تشریح اقداماتی که به این مناسبت در واحد خواهران طرح ریزی شده است پرداختند. ایشان همچنین به ظرفیتهایی که سامانه آموزشی مجازی در اختیار این واحد قرار داده است اشاره داشتند و توجه رابطین خواهر شهرستانها را بر استفاده هرچه بیشتر و برنامه ریزی شده تر از این سامانه برای نیل به اهداف سازمان جلب نمودند. در ادامه این جلسه نیز برخی از رابطین خواهر شهرستانها به ارائه نقطه نظرات خود را پرداختند. در انتهای جلسه نیز مسئول واحد خواهران سازمان به تشریح اقدامات 6 ماهه نخست سال پرداختند.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید