از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان خوزستان صورت گرفت
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان خوزستان تسهیلات ویژه ایی را برای مهندسین بسیجی این استان ، در نظر گرفته است.
ایجاد تسهیلات ویژه برای مهندسین بسیجی استان خوزستان

tax

همایش بسیج مهندسین
همایش شبکه سازی مهندسین بسیجی استان خوزستان
بیانیه
روز ملی مهندسی و روز بسیج مهندسین
ایستگاه صلواتی
ایستگاه صلواتی به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خوزستان برگزار شد
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان خوزستان صورت گرفت
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان خوزستان تسهیلات ویژه ایی را برای مهندسین بسیجی این استان ، در نظر گرفته است.
همایش بسیج مهندسین
همایش شبکه سازی مهندسین بسیجی استان خوزستان
بیانیه
روز ملی مهندسی و روز بسیج مهندسین
همایش بسیج مهندسین
همایش شبکه سازی مهندسین بسیجی استان خوزستان
بیانیه
روز ملی مهندسی و روز بسیج مهندسین
ایستگاه صلواتی
ایستگاه صلواتی به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خوزستان برگزار شد