برگزاری جلسه مشترک سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خوزستان با قرارگاه سازندگی بقیه الله استان تهران

tax

شرایط و نحوه پرداخت وام صندوق قرض الحسنه مهندسین بسیجی
جمعی از اعضای بسیج مهندسین عمران و معماری استان خوزستان با خانواده شهیدان سراجان دیدار کردند.
شرایط و نحوه پرداخت وام صندوق قرض الحسنه مهندسین بسیجی
جمعی از اعضای بسیج مهندسین عمران و معماری استان خوزستان با خانواده شهیدان سراجان دیدار کردند.
شرایط و نحوه پرداخت وام صندوق قرض الحسنه مهندسین بسیجی
جمعی از اعضای بسیج مهندسین عمران و معماری استان خوزستان با خانواده شهیدان سراجان دیدار کردند.